Śląski Portal Ślubny - reklamuj swoją firmę za darmo!


Jesteś tutaj - Strona GłównaPolityka prywatności

1. Postanowienia ogólne

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest Serwis Internetowy slaskiportalslubny.pl dostępny pod adresem internetowym www.slaskiportalslubny.pl prowadzony przez Marcin Biliński prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Flobil - Pielęgnacja Terenów Zielonych Marcin Biliński (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Krakowska nr 4 m. 3 i adres do korespondencji: ul. Krakowska nr 4 m. 3 wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 2220766484, adres poczty elektronicznej: kontakt@slaskiportalslubny.pl. Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
 • poprzez zapisywane w urządzeniach końcowych pliki cookies

2. Informacje w formularzach

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Użytkownika. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia reklamacyjnego lub kontaktu handlowego.

3. Polityka cookies

Serwis Internetowy slaskiportalslubny.pl korzysta z plików cookies. Pliki cookies ("ciasteczka") są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe wysyłane przez Serwer i zapisywane w urządzeniu końcowym (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona) Użytkownika odwiedzającego stronę Serwisu Internetowego. Pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies i uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze strony internetowej serwisu oraz umożliwiają lepsze i dokładniejsze badanie potrzeb użytkowników,
 • dostosowywania zawartości strony Serwisu Internetowego do indywidualnych preferencji Użytkownika (np. dotyczących języka strony czy kolorów) podczas korzystania z Serwisu Internetowego.

W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: "tymczasowe" oraz "stałe". Cookies tymczasowe są usuwane z urządzenia końcowego Użytkownika Serwisu Internetowego po zamknięciu przez Użytkownika przeglądarki internetowej. Cookies stałe pozostają na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu Internetowego po zamknięciu przez Użytkownika przeglądarki internetowej. W przypadku ponownego wejścia przez Użytkownika pliki te pozwalają ustalić czy Użytkownik był już na stronie internetowej Serwisu, preferowane przez Użytkownika ustawienia i wyszukiwane przez Użytkownika hasła. Dane osobowe Użytkowników nie są zapisywane w plikach cookies Serwisu slaskiportalslubny.pl. Zawartych w plikach cookies informacji nie można skojarzyć z żadnym konkretnym Użytkownikiem Serwisu. Dane są przekazywane w sposób anonimowy. Każdy z Użytkowników otrzymuje numer identyfikacyjny. Otrzymanie numeru identyfikacyjnego nie wiąże się z ujawnieniem danych osobowych Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa posiada funkcje umożliwiające usunięcie plików cookies oraz ich automatyczne blokowanie. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenie lub wyłączenie możliwości zapisywania plików cookies może wiązać się z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu Internetowego przez Użytkownika. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową i postępuj następnie z przewidzianymi tam instrukcjami:

 • Opera
 • Chrome
 • Firefox
 • Internet Explorer
 • Safari

4. Logi serwera

Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwerem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji użytkownika - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o adresie IP.

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5. Przetwarzanie danych

Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika ma na celu realizację umowy, której Użytkownik jest stroną lub dokonania na jego zlecenie czynności przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu bezpośredniej reklamy własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest zgoda Użytkownika.

6. Cel oraz zakres zbierania danych

Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:

 • nawiązanie, ustalenie treści, zmiana i wykonanie zawartej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem PESI.pl polegająca na świadczeniu Usług Elektronicznych poprzez Serwis Internetowy slaskiportalslubny.pl,
 • reklama bezpośrednia własnych produktów.

Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników: imię i nazwisko; adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej. W przypadku Użytkowników nie będących konsumentami Administrator dokonuje przetworzenia nazwy firmy oraz numer identyfikacji podatkowej.

Dane osobowe podawane przez Użytkowników są niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę Usług Elektronicznych w ramach Serwisu Internetowego.

7. Kontrola danych osobowych

Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. Każdy Użytkownik serwisu ma prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzanych przez Serwis Internetowy danych, które go dotyczą i są zawarte w zbiorze danych Administratora. W szczególności Użytkownik może także żądać czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one nieprawdziwe, niekompletne, nieaktualne lub zostały zebrane z naruszeniem prawa lub są wykorzystywane w celach niewskazanych w niniejszej polityce prywatności. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu reklamy bezpośredniej produktów lub usług Administratora osoba, której dane dotyczą, uprawniona jest do wniesienia pisemnego umotywowanego sprzeciwu wobec wykorzystywania lub przetwarzania jej danych. Użytkownik może korzystać z niniejszych uprawnień, które zostały wymienione powyżej za pomocą formularza kontaktowego Serwisu Internetowego slaskiportalslubny.pl lub poprzez przesłanie pisemnie stosownej wiadomości na adres siedziby Administratora oraz pocztą elektroniczną na adres: kontakt@pesi.pl.

8. Udostępnienie danych

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach określonych przez obowiązujące prawo. Administrator może mieć bowiem obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis właściwym organom (Policji, Prokuraturze czy Izbie Celnej) na podstawie ich wyłącznego żądania i w zakresie wynikającym z żądania w ramach obowiązujących przepisów prawa.