Śląski Portal Ślubny - reklamuj swoją firmę za darmo!


Jesteś tutaj - Strona GłównaRegulamin

Poniższy regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego o nazwie Śląski Portal Ślubny dostępnego pod domeną slaskiportalslubny.pl. Każdy użytkownik korzystający z Serwisu jest zobowiązany do przestrzegania postanowień regulaminu.

 • Śląski Portal Ślubny dostępny pod domeną slaskiportalslubny.pl (zwany dalej Serwisem) jest własnością firmy Flobil - Pielęgnacja Terenów Zielonych Marcin Biliński (zwanej dalej Administratorem). Adres i dane firmy: ul. Krakowska 4/3 41-400 Mysłowice
  NIP 2220766484
 • Serwis umożliwia właścicielom firm i osobom prywatnym z woj. śląskiego i/lub świadczącym usługi na terenie woj. śląskiego dodanie ogłoszenia- na stronie Serwisu- związanego z organizacją ślubu i wesela.
 • Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne i dostępne dla wszystkich Użytkowników.
 • Śląski Portal Ślubny służy wyłącznie celom informacyjnym. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zamieszczane dane i treści na portalu oraz ich aktualność.
 • Artykuły, treści, zdjęcia, grafiki prezentowane na slaskiportalslubny.pl są objęte prawami autorskimi, wykorzystanie bez zgody ich autorów jest naruszeniem prawa autorskiego.
 • Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna i dobrowolna.
 • Po dokonaniu rejestracji poprzez formularz, osoba taka staje się Użytkownikiem Serwisu i oświadcza, że zapoznała się z niniejszym regulaminem.
 • Po dokonaniu rejestracji zostaje utworzone konto Użytkownika.
 • Użytkownik może dodać tylko jedno ogłoszenie dla swojej firmy.
 • Wypełniając formularz rejestracji, Użytkownik zgadza sie na otrzymywanie informacji na podany w formularzu e-mail o możliwościach reklamowania się na naszym portalu, nowościach w naszym serwisie, konkursach, ankietach itp.
 • Po dokonaniu rejestracji Użytkownik może dodać ogłoszenie STANDARDOWE-bezpłatne.
 • W dowolnym momencie w „Panelu KLIENTA” Użytkownik może ogłoszenie Standardowe przekształcić w płatne ogłoszenie PROMOWANE lub WYRÓŻNIONE. Aktualny cennik znajduje się na slaskiportalslubny.pl/reklama
 • Ceny za dostępne ogłoszenia płatne podawane są na bieżąco na stronach Serwisu. Administrator zastrzeba sobie prawo do ich zmian w dowolnej chwili oraz bez podawania przyczyny.
 • O kolejności wpisów w katalogu decyduje kolejno: rodzaj wpisu(pierwsze są wyświetlane WYRÓŻNIONE, następnie PROMOWANE, a na końcu STANDARDOWE).
 • Decydując się na płatną opcję ogłoszenia, Użytkownik zobowiązuje się do uiszczenia opłaty poprzez przelew on-line lub poprzez inną dostępną formę płatności.
 • Po dokonaniu płatności, ogłoszenie zostanie wyświetlone w ciągu 24 godz. od zaksięgowania wpłaty.
 • Opłata za ogłoszenie płatne w Serwisie nie podlega zwrotowi, nawet jeżeli Użytkownik zdecyduje się na usunięcie ogłoszenia przed wygaśnięciem jego okresu ważności.
 • Po wygaśnięciu ważności ogłszenia Promowanego/Wyróżnionego, ogłoszenie przechodzi w opcję Standardową bezpłatną.
 • W ciągu 7 dni od zaksięgowania wpłaty za płatne ogłoszenie, wystawiana jest faktura Vat, na dane podane przy rejestracji Użytkownika.
 • Faktura przesyłana jest -na życzenie Użytkownika- wyłącznie drogą elektroniczną (w formacie PDF do pobrania i samodzielnego wydruku) na adres e-mail podany przez Użytkownika przy rejestracji.
 • W dowolnym momencie w „Panelu Klienta” Użytkownik może edytować ogłoszenie, a także całkowice usunąć konto.
 • Dodając ogłoszenie w serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na publikowanie w Serwisie wszelkich treści, fotografii, opisów.
 • Niedozwolone jest wykorzystanie Serwisu do celów innych niż wynika to z charakteru i przedmiotu Serwisu.
 • Użytkownik zobowiązany jest do podania informacji prawdziwych. Ujawnienie nieprawidłowości danych podanych przez Użytkownika może skutkować trwałym usunięciem konta Użytkownika.
 • Zabrania się publikowania w Serwisie treści obraźliwych, wulgarnych, pornograficznych oraz niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści, zdjęcia, filmiki oraz oświadcza iż posiada do nich prawa autorskie.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy wyświetlania ogłoszenia jeżeli treść w nim zawarta przekierowywuje na strony o treści pornograficznej, promującej przemoc lub narkotyki.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do przeglądania treści ogłoszeń Użytkowników i usuwania tych w szczególności zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym użytkowników.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę zgromadzonych danych Serwisu, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci internet, utratą na skutek działania osób trzecich.
 • Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania osób, które wykorzystują treści publikowane przez Użytkowników niezgodnie z ich przeznaczeniem.
 • Administrator nie odpowiada za zobowiązania wynikające z umów zawartych między Użytkownikami, w tym za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie tych umów, a także za zachowanie stron w trakcie trwania umów i ewentualne szkody poniesione w jego efekcie.
 • Administrator Serwisu dokłada wszelkich starań do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.
 • Administracja Serwisu zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez konieczności informowania o tym użytkowników.
 • Za niestosowanie się do regulaminu przez Użytkownika jego konto może zostać usunięte przez Administratora bez informowania go o tym fakcie.
 • Płatności realizowane są za pośrednictwem firmy Tpay.

Powyższy Regulamin obowiązuje od 19.01.2016r.